Om kursene

E-norskSKOLE tilbyr online norskundervisning (på engelsk ELLER POLSK) for fremmedspråklige. Hvert kurs blir tilpasset individuelle behov.

  Lær norsk uten å gå ut av huset – online undervisning

Alle norsktimer med e-norskskole er online. Du trenger ikke å kaste bort tid på å komme deg til skolen, og du kan ringe læreren fra hvilket som helst sted. Alt du må ha er internettilgang.

  Individuelt kurs eller undervisning i små grupper

E-norskskole tilbyr individuelle kurs hvor læreren er 100 % fokusert på deg eller kurs i små grupper. På den måten er det veldig enkelt å tilpasse tempoet og undervisningsprogrammet til elevenes forventninger og behov.

   Du trenger ikke å kjøpe ekstra materialer eller lærebøker

E-norskskole sørger for alle undervisningsmaterialer du trenger. Du behøver ikke å bruke penger på dyre lærebøker.

 

TILPASS KURSET DINE BEHOV

Med e-norskskole kan du tilpasse kurset dine behov og språknivå.

 Norskundervisning for nybegynnere

For dem som begynner sitt eventyr med norsk, har vi forberedt et eget program som inneholder elementer av direkte metode og gir elevene masse input med ulike norske dialekter. Eleven lærer å svare og uttrykke seg på norsk fra de første timene. Kurset er først og fremst fokusert på bruk av språket i daglig kommunikasjon. Se selv hvor enkelt det er å snakke norsk!

  Konversasjonstimer

Kan du litt språket men du er redd for å snakke? Bryt språkbarrierer med konversasjonstimer. Samtaleemnene vil tilpasses dine interesser, og læreren vil gjerne ta opp temaer du velger og forberede deg til å snakke om det du er interessert i. Ved behov vil læreren foreslå ulike temaer. Lær å snakke norsk!

  Forberedelse til språkeksamen

Vil du bestå Bergenstest eller en annen norskprøve? E-norskskole vil hjelpe deg med grammatikk, lese- og lytteoppgaver og samtaleemner. Du kan bestemme selv i hvilket område du trenger mest trening. Læreren kan hjelpe deg med å vurdere dine språkkompetanser.

  Individuelle løsninger

Hvis du har problem med et bestemt språkspørsmål, grammatikk, uttale eller du trenger et individuelt undervisningsprogram, bare si ifra hva du vil fokusere på i kurset.

   Norskopplæring for bedrifter

E-norskskole tilbyr online norskopplæring for ansatte i bedrifter. Undervisningsprogrammet blir spesielt tilpasset bransjen slik at elevene kan klare seg i arbeidet så fort som mulig. Gruppene er maksimalt på 4 personer.